Anjuman-e-Araian

Norway  

Norsk

  Anjuman-e-Araian er dannet av en gruppe frivillige og sosialarbeidere for å gi sosialt nettverk til Araian miljøet i Norge.

 Denne organisasjonen er et fellesskap velferd organisasjon etablert i 1998 og registrert med norske myndigheter siden

14.12.2000. Dette er en ikke politisk, ikke religiøs, ikke sekterisk og frivillige organisasjonen engasjert i velferd aktiviteter.

 Anjuman-e-Araian er den største og mest organiserte sosial velferd organisasjonen i Oslo og det er unikt eksempel på hva

 vanlige folk kan oppnå gjennom oppriktighet av formål


Aims and Objectives

This organization is engaged in wide range of social welfare activities.

 

1.The prime function of the Oslo center is to extend all services of the Anjuman to the doorstep of the members.

It is constantly engaged in multifarious activities directly or indirectly benefiting in the local community.

 

2.Education is the source of any community. With a view to impart education to the children of the community.

Advocating education, welfare and moral character are indispensible for nations to tread the path of success and serenity.

 

3.Organization will provide right social network between Pakistani and Norwegian activities.

4.Safeguard the human rights of Pakistani in Norway and provide contact within community in a respectable

 manner and provide (if possible) the co-operation in all kind of business activities.

 

Mål og Formål

 

Denne organisasjonen driver rekke sosiale velferd aktiviteter.

1. De viktigste funksjonen til Oslo sentrum er å utvide alle tjenester av Anjuman til dørstokken av medlemmer.

 Det er stadig engasjert i multifarious aktiviteter direkte eller indirekte nytte i lokalsamfunnet.

2. Utdanning er kilden til fellesskapet. Med sikte på å gi utdanning til barn i samfunnet. Fremme utdanning, velferd og

moralsk karakter er uunnværlig for landene å slitebane banen til suksess og fred.

3. Organisasjonen skal gi rett sosialt nettverk mellom pakistanske og norske aktiviteter.

4. Ivareta menneskerettigheter av pakistansk i Norge og gi kontakt med lokalsamfunnet på en respektabel

måte og gir (hvis mulig) samarbeidet i all slags virksomhet.


EXECUTIVE COMMITTEE 

Styre leder

Abdul Nasir

Rastaveien 12 B

1476 Rasta

Tel : 67 91 98 61/90550595

 

Neste leder

Chaudhry Muhammad Asgher

 

General Sekretær

Zulfiqar Ali

Bjørnebærstien 1

1348 Rykkinn

tlf 91357687/  91357687

 

Finans Sekretær

Tariq Mehmood

Gangstuveien 14

0952    Oslo    :

Tele:  40232825/

 

Informasjon Sekretær

Munir Amed

Bertramjordet 37

1251    Oslo

Tele: 21608969/96682164

 

Neste Sekretær

Abdul Rashid Saleemi

Ole Brumms Vei 26

0979  Oslo

Tele 22 10 66 96/ 

  • WEBMASTER & NETWORK COORDINATOR

  • Sikandar Hayat

    Phone: +47 48 49 15 72
    Fax:     +47 21 39 76 23
    Email:
    hayatarain@hotmail.com